Partiet brukade kongresshallen Feria de Valencia under två veckor, bland annat för den kongress där Mariano Rajoy försvarade sin position som partiledare. PP betalade dock aldrig en enda euro för tjänsterna och då de regerat både i Valencia kommun samt på regionalnivå fram till 2015 har pengarna aldrig krävts in.

Nu när PP förlorat makten i Valencia kräver Feria de Valencia 568 111 euro. Partido Popular vägrar betala med hänvisning till att inget kontrakt upprättats och ärendet behandlas nu av tingsrätten i Madrid.