2017-11-12 08:19:01
Jag tror att mer än att bara "trygga" sin post ligger bakom detta, såsom att hans egentliga avsikt är att vara "folkbokförd" på din adress. Med vad detta kan innebära för dig? Kolla noga innan med juridisk expert ifall du ej tycker detta är en bra ide.
werner