2018-02-03 14:37:50
Hej,
Jag tror att du kanske skulle få svar om du berättar varför du frågar, folk skulle då bli bättre motiverade att svara.
Å andra sidan tror jag inte att den statistik du efterfrågar finns, man får ”gissa” själv. Kanske kan du också fråga ett större företag som tillhandahåller långtidsuthyrning.
Jag gissar att uthyrningspriserna i stort följer huspriserna som ökat pga av ökad turism och bättre ekonomi.
Min uppfattning är att fastigheter på Costa del Sol i bra lägen ökat med cirka en tredjedel i värde de senaste fem åren, dvs cirka 6 procent per år.
Det skulle innebära att en månadshyra på 600 eur för fem år sedan har ökat så att den nu är cirka 800 eur.
Å andra sidan kan ökningen vara något mindre eftersom utbudet bör ha ökat pga att den nya uthyrningslagen skrämt över uthyrare från korttidsuthyrning till långtidsuthyrning.
gusse
2018-02-04 10:45:10
Det här är det senaste jag hittat.
https://infographics.economist.com
gusse
2018-02-04 11:17:04
Hej,

och tack för ditt svar!

Anledningen till att jag frågar är att jag har disponerat en företagsägd lägenhet sedan 2014 och för vilken jag kommer att förmånsbeskattas. Jag behöver således på något sätt kunna påvisa och styrka att hyresnivån inte har varit linjär för den aktuella perioden.
Michael
2018-02-04 14:00:48
Jag tycker dessa borde kunna hjälpa dig.
http://globalaccounting.es
gusse
2018-02-07 08:51:23
Hej,

Bra förslag. Tack för hjälpen!
Michael