Demonstrationen hade sammankallats av den styrande trepartikoalitionen i kommunen, som hade annonserat en mobilisering om arbetet inte återupptogs i januari. Det backades även upp av Ciudadanos medan Partido Popular var det enda lokala partiet som inte hade någon representant som gick med i tåget.

Lokalpolisen uppger att hela 700 människor tågade från kommunhuset till reningsverket, medan Guardia Civil bedömde antalet vara 400.