Månadssiffrorna visar motsatt tendens mot den senaste kvartalsrapporten, som speglade en stigande arbetslöshet. Trots att påsken i år inföll i mars sjönk antalet arbetssökande i april med 86 683 personer. Per 1 maj fanns 3 335 868 registrerade arbetslösa i Spanien.

Utvecklingen i april var även positiv när det gällde antalet inskrivna hos försäkringskassan, som steg med 176 373 personer, till sammanlagt 18,68 miljoner. Det är i sin tur den högsta siffran sedan november 2008.