Anledningen till den kraftiga stigningen är främst bränslepriserna, som i maj ökat kraftigt medan de i maj förra året sjönk. Om siffran bekräftas i mitten av juni har inflationen stigit till den högsta nivån sedan april 2017.