Motionen har presenterats av regerande PSOE och stöddes av samtliga grupper, utom Partido Popular som röstade mot förslaget. Liberala Ciudadanos är i utgångsläget positiva, men har framfört en rad reservationer.

Lagreformen skulle eventuell kunna vara klart före mandattidens slut, om knappt två år. Socialistpartiet vill att dödshjälp för äldre med svåra och obotliga sjukdomar samt för allvarligt och kroniskt handikappade ska vara en rättighet som täcks av den allmänna hälsovården.

I maj antog parlamentet för behandling ett förslag från det katalanska regionalparlamentet om att aktiv dödshjälp ska upphöra att vara straffbart.