Den nya socialistregeringen bekräftar samtal med både Francos anhöriga och biskopssamfundet. Det senare uppges inte presentera några hinder för att flytta resterna från den nuvarande basilikan, som lyder under kyrkan.

Frågan om Francos rester väntades återupptas med en socialistregering åter vid makten, men få hade räknat med att den skulle ges sådan prioritet. Nu uppges att diktatorns rester kan flyttas till annan plats före sommaren ens är över.
Planerna görs i samarbete med Francos anhöriga. De uppges ej kunna bestämma huruvida han ska förbli vid Valle de los Caídos, men däremot har de rätt att önska var den nya viloplatsen ska ligga.

Gravmonumentet vid Valle de los Caídos, nära San Lorenzo del Escorial, utgör än i dag ett öppet sår för många anhöriga till dem som stred på den republikanska sidan. Inte bara för att den utgör en hyllning till Franco utan även för att diktatorn brukade tusentals krigsfångar som tvångsarbetare vid uppförandet och sedan lät flytta rester av tiotusentals stupade, utan de anhörigas tillstånd, till platsen.