Senast Spanien hade mer än 19 miljoner inskrivna hos Seguridad Social var i september 2008, samma månad som den amerikanska investeringsbanken Lehman Brothers gick omkull och drog med sig större delen av världsekonomin. Tack vare en ökning i juni i Spanien med 91 322 personer registrerade försäkringskassan per 1 juli 19 002 000 miljoner inskrivna personer.

Under krisen sjönk antalet registrerade hos Seguridad Social till 16,15 miljoner, men försäkringskassan upplever en permanent stigning sedan fem år tillbaka.
Antalet registrerade arbetslösa sjönk i sin tur i juni med nära 90 000 personer till sammanlagt 3,16 miljoner.