Mötet hölls i presidentpalatsen La Moncloa och Torra hade med sig två böcker och en katalansk likör som gåva till Sánchez. Även om de båda fortfarande står långt från varandra avtalade de att sammankalla den bilaterala kommissionen, som ej samlats sedan 2011. På agendan står bland annat ett utökat katalansk självstyre.

Pedro Sánchez säger sig villig att diskutera utökade katalanska kompetenser, så länge dessa respekterar den spanska författningen. Torra vidhåller å sin sida att Katalonien har rätt att besluta om sin egen självständighet och bara dagar före mötet antog det katalanska regionalparlamentet en ny motion i den riktningen, som genast överklagats av socialistregeringen.

Torra har bjudit in Sánchez till ett nytt möte dem emellan i Katalonien efter sommaren. Något exakt datum har dock ej bekräftats ännu.