I och med att man nu bygger igen och det kommer ännu fler turister hit så måste man också göra något åt trafiken på A7. Betalmotorvägen AP7 måste få mer trafik, antingen genom att sänka eller ta bort avgifterna, alternativt sänka hastigheten på A7.

Håkan Cronberg