Högsta domstolen har styrkt den tidigare fällande domen i provinsdomstolen. Kvinnan födde tvillingar efter att ha genomgått konstgjord befruktning, men redan under graviditeten upptäckte pappan att fostrens blodgrupp ej överensstämde med hans. Paret skildes senare och pappan brukade ett faderskapsprov för att styrka att tvillingarna ej är hans och på så vis vägra underhåll.

Kvinnan, som redan hade ett barn från en tidigare relation, stämde kliniken Instituto Canario de la Infertilidad. Den fälldes för bristande kontroll av sin lagrade sperma.