Den 17-åriga flickans mördare, hennes tidigare pojkvän Miguel Carcaño, är dömd och tjänar fängelsestraff. Marta del Castillos kropp har dock inte återfunnits och mördarens motstridiga uppgifter har lett till fruktlösa och mödosamma sökningar både längs Guadalquivirfloden, vid en soptipp samt på en öde tomt utanför Sevilla där polisen grävde upp hundratals diken. Kostnaden för sökningarna uppgår hittills till mer än 600 000 euro.

Polisen ger dock inte upp och vill erbjuda Martas föräldrar trösten att kunna begrava sin mördade dotter. Nya indicier åtta år efter dådet föranleder nu en ny sökning i Guadalquivirfloden, med hjälp av avancerat ekolod. I sökningen kommer marinen att deltaga och förhoppningarna att hitta kroppen är begränsade, men tillräckliga för att återuppta letandet.