Guardia Civi har gjort fyndet, som består huvudsakligen av sprängmedel som förvarades i sju dunkar under jord. Materialet inkluderar 45 kilo sprängmedel och sju tidsinställningsmekanismer.

Gömman tillskrivs ETA:s kommando ”Erreka”, som sprängdes 2011.