Skalvet inträffade klockan 07.43 på morgonen, drygt tio kilometer norr om Navarras huvudstad. Närmaste samhälle från skalvets centrum är Oricáin, som har 120 innevånare. Jordbävningen inträffade på en kilometers djup och även om den var kännbar i en stor radie förfaller den inte ha orsakat några anmärkningsvärda skador.

Ett efterskalv med en styrka på 2,6 grader registrerades två timmar efter det första.