Besöket var planerat redan förra året, men fick skjutas upp på grund av svårigheterna att bilda ny spansk regering. Nu är det spikat att besöket kommer att ske i juni i år.
Programmet är ännu ej spikat i detalj, men det är klart att det spanska kungaparet kommer att bo i Buckingham Palace under vistelsen i London.