Den katalanska regionaldomstolen finner enhälligt både Mas, dåvarande vice regionalpresidenten Joana Ortega samt dåvarande utbildningsrådet Irene Rigau skyldiga till att ha trotsat Författningsdomstolen. Straffet är dock betydligt lindringar än de tio år ämbetsförbud som statsåklagaren hade yrkat på, bland annat då domstolen friade de tre från anklagelserna om egenmäktigt förfarande.

Även om domen vinner laga kraft kan Mas ställa upp igen i nästa regionalval, om det inte tidigareläggs. Dock har de tre dömda redan annonserat att de tänker överklaga till Högsta domstolen. Rigau är den enda av de tre som i dagsläget är ledamot i regionalparlamentet och så länge hennes överklagan behandlas behöver hon ej lämna sin post.

Mas har även dömts till ett års dagsböter à 100 euro. Medan denna dom endast väntas stärka Artur Mas politiskt hotas både hans karriär och frihet av ett flertal korruptionsrättegångar med tydliga indicier om att hans parti Convergencia tagit emot mutor i mångmiljonklassen.