Förslaget har väckt en hård debatt och har mobiliserat utövande katoliker. Det har bland annat lett till att de senaste gudstjänsterna i tv mångdubblat antalet tittare, med drygt en miljon per program.

Enligt Podemos ska staten inte subventionera en trosutövning framför andra. Partiets talesman i parlamentet Irene Montero betonar dessutom att i många katolska mässor sprids hat mot exempelvis homosexuella.