Uttrycket ”aforado” syftar på en person som måste genomgå särskild prövning vid eventuell åtal, i de flesta fall i Högsta domstolen. Det omfattar både riks- och regionalpolitiker, men även representanter av domstolväsendet, ombudsmän med flera. Tillsammans är de i dagsläget 17 603 personer, enligt siffror från justitierådet Consejo General del Poder Judicial. Dess ordförande Carlos Lesmes efterlyser en debatt för att se över det nuvarande systemet, inte minst för att göra rättsväsendet smidigare.

Den särskilda juridiska statusen är till för att skydda utsatta ämbetsposter mot illvilliga anmälningar. Den kritiseras dock för att inte bruka samma måttstock för olika personer och inte minst gynna politiker som utreds för korruptionsbrott.

Vid sidan av de nämnda ämbetsmännen har även alla spanska poliser särskild juridisk status, vilket motsvarar omkring 230 000 personer.