En studie som gjorts av det katalanska företaget TAPP Water anger att fortfarande skyr 40 procent av spanjorerna kranvattnet. Detta trots att endast en tredjedel av dessa anser att mineralvatten är hälsosammare.

Det främsta argumentet för att inte dricka kranvatten, som anges av 62 procent av de tillfrågade, är smaken. Andra skäl är bristande förtroende för vattenledningarna (42 procent) och hälsa (31 procent).

Konsumtionen av kranvatten varierar dock kraftigt mellan olika områden, precis som kvaliteten och inte minst smaken. Då kranvattnet vid Medelhavskusten både är hårdare och innehåller mer klor är det i dessa områden som det konsumeras mest vatten på flaska. Baskien och Madridregionen är de områden där det å andra sidan dricks mest kranvatten, med 86 respektive 84 procent av befolkningen.

Experter är eniga om att kranvattnet i Spanien många gånger är bättre än det som säljs på flaska och framför allt genomgår mer regelbundna kontroller. En annan aspekt är den miljömässiga, då endast 40 procent av de konsumerade plastflaskorna i dagsläget återvinns.