Världsbanken har enhälligt röstat för anmälaren, brittiska Eiser Infrastructure Limited och deras filial i Luxemburg. De anmälde 2010 de ändrade villkoren i Spanien för sektorn, efter att de gjort en viktig investering i tre solenergianläggningar.

Spanska staten döms att betala omkring 150 miljoner euro i skadestånd. Det är visserligen bara hälften av vad åtalet krävde, men som det första målet i sitt slag som Spanien förlorar riskerar det att få en prejudicerande effekt på ett 30-tal andra liknande processer. De spanska myndigheterna planerar därför att överklaga utfallet.