Ett stort antal handlingar tillhörande utredningarna ”Púnica” och ”Lezo” offentliggjordes 16 maj och där framgår bland annat att Guardia Civil finner oegentligheter i tilldelningen av exploateringsrättigheterna för cafeterian i rikskongressen. De gick till den kontroversielle restaurangföretagaren Arturo Fernández, som har personliga band med Partido Popular i Madrid.

Cristina Cifuentes satt i en av de kommittéer som delade ut projektet. Guardia Civil finner även att hon skulle ha brutit mot normerna genom att sitta både i en kommitté som delar ut tillstånd samt i den tekniska styrelse som rekommenderade besluten.

Trots rapporten uppger utredningsdomaren Eloy Velasco att han ej har för avsikt att granska Cifuentes. Hon höll samma dag som uppgifterna blev kända en presskonferens där hon hävdade att hennes hederlighet står över alla tvivel.

De offentliggjorda handlingarna ledde samtidigt till att en vice sekreterare i Madridstyrelsen valde att avgå, både från sin tjänst i miljödepartementet och från sin post i Partido Populars regionalstyrelse. Detta då han misstänks för olaglig partifinansiering i tidigare regionalregeringar.