Tingsrätten i Madrid finner att den muntliga uppgörelse som åberopats av den nuvarande ledningen för kongresspalatset är juridiskt bindande. Partido Popular hävdade att uppgörelsen var att de kunde bruka kongresscentret fritt, i utbyte mot den reklam det innebar att inhysa dåvarande oppositionspartiets rikskongress.

Då Partido Popular regerat både i Valencia kommun och på regionalnivå hade ärendet inte drivits förrän maktskiftet 2015. Nu får PP betala för sin omfattande springnota.