Partido Populars försprång har krympt från 11,6 procentenheter i den förra enkäten för tre månader sedan till endast 3,9 punkter. Det som skett däremellan är att Pedro Sánchez överraskande klart vunnit primärvalet till socialistisk generalsekreterare. PSOE går fram fem punkter, från 19,9 till 24,9 procent av väljarsympatierna. Samtidigt backar PP från 31,5 till 28,8 procent.

Podemos blir därmed frånseglat av socialistpartiet, trots att de själva ökar från 19,7 till 20,3 procent. Ciudadanos backar å sin sida svagt från 14,9 till 14,5 procent.

Det är första gången som PSOE och Podemos tillskrivs fler röster tillsammans än PP och Ciudadanos, i en statlig opinionsundersökning.