Den spanska turistsektorn lovordar de brittiska myndigheternas senaste reformer för att komma tillrätta med gisslet. Resultaten har varit omedelbart märkbara i form av kraftigt minskande anmälningar.

Den senaste åtgärden som vidtagits i Storbritannien har varit att frånta företaget Allsure rätten att handlägga reklamationsärenden. Detta efter att de befunnits både uppmuntra kunder till falska anmälningar samt instruera dem i hur de ska gå tillväga för att få ut ersättning. Allsure ska till och med ha använt falsk marknadsföring med löften om betydligt större ersättning än vad det i verkligheten går att erhålla.

Den spanska turistsektorn har i flera år protesterat mot att allt fler brittiska turister sätter i system att anmäla falska fall av matförgiftning under sin semester, för att få resan betald av hotell och restauranger.