Det katalanska parlamentet antog 6 september under uppseendeväckande former vallagen som ska möjliggöra en folkomröstning om självstyre 1 oktober. Det skedde trots att regionalparlamentets egna tekniker varnat för att initiativet är olagligt och efter att samtliga oppositionsledamöter lämnat plenisalen före omröstningen. Talmannen Carme Forcadell begränsade oppositionens möjligheter till genmäle till ett minimum.

Centralregeringen var redo för utmaningen och regeringschefen Mariano Rajoy höll 7 september en direktsänd presskonferens där han förkunnande att folkomröstningen ej kommer att hållas. PP-regeringen har vidtagit sex omedelbara åtgärder, som förutom att åter anmäla initiativet till Författningsdomstolen inkluderar att personligen delge alla borgmästare och andra ämbetsposter i Katalonien information om att de riskerar personligt åtal om de deltar i processen.

Än så länge vill dock centralregeringen inte tillämpa paragraf 155 i författningen, som ger den befogenheter att upplösa ett regionalt parlament om detta befinns strida mot grundlagen. En sådan aktion skulle nämligen ge de katalanska separatisterna det främsta argumentet för att anklaga Spanien för att agera diktatoriskt.

Den katalanska regionalregeringen, som tillsammans med radiala CUP endast representerar knappt 48 procent av den röstberättigade befolkningen, är fast besluten att genomföra folkomröstningen och att resultatet ska vara bindande. Massiva demonstrationer för självständighet planeras i Katalonien från och med 11 september (Kataloniens dag) och fram till den annonserade omröstningen 1 oktober.