Domstolen svarar på så vis på en anmälan från det katalanska socialistpartiet PSC, som yrkade på att ärendet skulle ges högsta prioritet med anledning av att sessionen utgjorde ett allvarligt hot mot författningsordningen, som dessutom inte skulle kunna repareras i efterhand. Den katalanske regionalpresidenten Carles Puigdemont hade för avsikt att behandla resultaten i den olagligförklarade folkomröstningen och stödpartiet CUP hade redan annonserat att Katalonien skulle utropas som en självständig republik vid sessionen.

Regionalparlamentets talesman Carme Forcadell har på Twitter ironiserat beträffande om huruvida ogiltigförklarandet av parlamentssessioner än centralregeringens nya sätt att erbjuda dialog. Hon har dock tills vidare ej bekräftat om domstolsordern kommer att åtlydas.