Det var den första officiella ursäkten för kravallpolisens agerande och Millo backades senare upp av regeringens talesman Íñigo Méndez de Vigo, som fann att ursäkten ”är på sin plats”. Detta trots att regeringen dittills inte för ett ögonblick velat kritisera rikspolisens agerande.

Millos ursäkt ogillas av polisfacket, som kräver regeringsdelegatens avgång.