Puigdemont försökte i sitt nära 30 minuter lång tal blidka både separatisterna och försvararna av Spaniens enighet, genom ett dubbeltydigt budskap. Han finner att resultatet i den olagliga folkomröstningen 1 oktober ger honom befogenheter att utlysa en katalansk republik och betonade att det är hans förbindelse med katalanerna att respektera utfallet.

Han lade dock till att han önskar en dialog med spanska staten under de närmaste veckorna och bad att separationspocessen under tiden stoppas. Puigdemont poängterade också att hans ståndpunkt inte nödvändigvis grundar sig i en personlig övertygelse, utan att det är resultatet av en konsesus i den katalanska regionalregeringen.