Säljare är investeringsgruppen La Zagaleta, som köpte både golfklubben och intilliggande tomter så sent som i januari 2016, för sammanlagt 40 miljoner euro. Kort tid därefter åberopade medlemmarna sin rätt att ta över golfklubben, vilket nu skett efter en medling.

La Zagaleta gör avkall på både golfanläggningen, några bostadsområden samt namnet Valderrama länkat till golfen. Däremot behåller de ett flertal tomter där de planerar att uppföra nya lyxbostäder.