Ministerrådet har antagit ett förslag som väntas gå igenom i parlamentet, med stöd av Partido Popular, Ciudadanos samt baskiska PNV. Det ställer större krav på insyn i bankernas hypoteksvillkor, inkluderat en klausul där hypotekstagaren inför notarie ska intyga att denna är införstådd med alla villkor i låneavtalet. Det ska även bli smidigare för hypotekstagare att byta från rörlig till fast ränta och likaså ska bankernas avgifter i samband med amortering i förtid minskas.

Den största ändringen är dock att en hypotekstagare måste ha undlåtit att betala mellan nio och tolv amorteringar innan bankerna tillåts vräka personen. Hitills har det räckt med tre uteblivna amorteringar.

Socialistpartiet PSOE stöder ej reformen, då de menar att den är otillräcklig. Bland annat efterlyser PSOE att i de fall banker övertar en belånad fastighet ska det innebära att skulden automatiskt likvideras i sin helhet.