Till skillnad mot federala domstolen Audiencia Nacional och trots riksåklagarens yrkan på villkorslös häktning beslutade utredningsdomaren i HD Pablo Llarena att bevilja de granskade borgen. De ges dessutom en veckas frist att presentera garantin, som är på 25 000 euro för fyra av de åtalade och 150 000 euro för tidigare talmannen Carme Forcadell. Den sjätte medlemmen av utskottet tillhör ett parti som röstade mot självständighetsförklaringen och har släppts utan borgen.

Forcadell och de övriga utskottsmedlemmarna uppgav samtliga att självständighetsförklaringen 17 oktober endast var symbolisk och inte har någon juridisk giltighet. De sade sig också anamma den statliga interventionen i Katalonien.

Utredningsdomaren har värdesatt att de förhörda samarbetat och svarat utförligt på både domarens och riksåklagarens frågor. Så var inte fallet med de häktade tidigare katalanska regeringsråden, som endast svarade på sina advokaters frågor.