Högsta domstolen förkastade 5 januari Junqueras senaste överklagande, efter att han tillåtits personligen presentera sina argument. ERC-ledaren åberopar att han som djupt troende är en fredlig man som försvarar rättsväsendet och är emot våld. De tre medlemmarna av prövningsutskottet finner dock att indicierna om bland annat uppror är starka liksom risken för att Junqueras i frihet fortsätter att utmana den spanska rättsstaten genom att söka en ny ensidig självständighetsdeklaration i Katalonien.

Den politiska situationen i Katalonien är högst osäker efter valet 21 december, då liberala Ciudadanos fick flest röster men separatisterna åter egen majoritet i kammaren. Då den främsta kandidaten att bli utsedd på nytt till regionalpresident är den flyende Carles Puigdemont och den andre är häktade Junqueras ligger separatisterna i intensiva förhandlingar för att se hur de lyckas bilda regering. Nekandet att släppa Junqueras, som är häktad sedan 2 november, försvårar situationen.