Smitthärden har lokaliserats till en kock som arbetar på restaurangen, som ligger på Calle 31 de Diciembre. Det var en huvudläkare som först slog larm, efter att två av dennes patienter befunnits smittade med kort tids mellanrum. Båda hade nyligen besökt samma restaurang, vilket föranledde en inspektion av hälsovårdsmyndigheterna. Inspektionen konstaterade flera brister i hanteringen av livsmedlen, som sedermera åtgärdats.

Samtliga smittofall har registrerats inom en månad och fyra av de drabbade är anställda eller tidigare anställda på restaurangen. Hepatit A smittas genom avföring eller oralt och har en inkubationstid på 15-60 dagar. Restaurangens ägare har varslats om böter, men de lokala myndigheterna uppger att de från första stund visat samarbetsvilja för att motverka smittspridningen.