Den låsta politiska situationen 2016 löstes till slut genom att Ciudadanos valde att stödja Mariano Rajoy som regeringschef, samtidigt som en majoritet av socialistpartiet PSOE:s ledamöter lade ned sina röster. PP och Ciudadanos undertecknade ett omfattande avtal, som bland annat inkluderade handfasta åtgärder mot korruptionen, som dock regeringspartiet till stora delar ignorerat från dag ett.

Ciudadanos har hittills haft överseende med de icke uppfyllda förbindelserna, men efter valet i Katalonien 21 december har relationerna mellan de två partierna förvärrats ytterligare. Anledningen är att Ciudadanos vann valet och fick 36 mandat, till stor del på bekostnad av PP som tappade sju av sina tidigare elva mandat. Sedan vägrade Ciudadanos låna dem ett mandat så att PP med sammanlagt fem platser skulle ha kunnat behålla egen grupp i regionalparlamentet.

Det senaste är att Ciudadanos dragit sig ur pakten för en reform av rättsväsendet. De anklagar PP och PSOE för att redan ha en intern överenskommelse som gör att den politiska kontrollen av de juridiska institutionerna består.

Tonen mellan talesmän för Partido Popular och Ciudadanos skärps kontinuerligt och kan sluta med att det liberala partiet, som leds av Albert Rivera, drar tillbaka sitt stöd. Det skulle i sin tur med största sannolikhet leda till ett misstroendevotum och ett troligt nyval.