Händelsen inträffade i april 2017 och samfundet Cristo de la Amargura anmälde bilden, efter att 24-åringen inte åtlytt deras begäran att ta bort fotot från Internet. I rättegången accepterade han slutligen boten för att reducera straffet, då åklagaren yrkade på 2 160 euro i böter, alternativt 180 dagars fängelse. Den dömde, som endast jobbar sporadiskt, konstaterar att boten motsvarar tio dagars dagsverke i olivskörden.

Ynglingen döms för att ha vanhedrat en religion, en brottsbenämning som tillämpas allt oftare i Spanien (i katolska sammanhang) och som är föremål för stor kontrovers. Många, bland dem kända kulturgestalter, har reagerat på domen genom att publicera sina egna ansikten monterade i samma kristusfigur.