Uppstickarna i modern spansk politik är oftast på kollisionskurs, men de har hållit ett möte där de finner att de delar en rad åberopanden. Det handlar inte minst om en reform av mandatfördelningen, som i dagsläget gynnar de etablerade partierna samt regionalpartier. Huvudprincipen som Podemos och Ciudadanos åberopar är att alla röster ska gälla lika och inte vara avhängiga av i vilket område eller valkrets de läggs.

Podemos vill också sänka åldern för rösträtt till 16 år. Motiveringen är bland annat att brottsbalken ändrats för att hålla personer ned till 16 års ålder som straffskyldiga och om man kan vara det ska man också vara kapabel att rösta.

Det nuvarande systemet gynnar både Partido Popular och PSOE och inte minst regerande PP skulle förlora på att låta yngre rösta, då det konservativa partiet har den högsta medelåldern bland sina väljare.