Regeringen bekräftar i ett genmäle i senaten att antalet nationalpoliser samt Guardia Civil i dagsläget endast uppgår till 142 691, när det borde uppgå till 163 491. I den nuvarande siffran räknas dessutom polisaspiranter i praktik, vilket gör att det verkliga antalet poliser i tjänst är ännu lägre.

Orsaken är enligt polisfacket de hårda åtstramningarna de senaste åren, som föranlett att nyanställningen ej överstigit tusen polismän om året. Störst är bristen på nationalpoliser, där drygt 13 000 poster är otillsatta. Det motsvarar 17,1 procent. Hos Guardia Civil uppgår bristen på agenter till 7 426 eller 8,7 procent.

Det låga antalet rikspoliser är vidare särskilt markant i enskilda områden i främst Katalonien och Baskien. I de separatiststarka provinserna Girona och Lleida är endast 30 procent av rikspolisposterna tillsatta.

Både polisfacket och oppositionspartier som PSOE kräver att de otillsatta posterna brådskande fylls, för allmänhetens säkerhet.