Fäktningstjurar skonas i ytterst sällsynta fall och än mindre i ansedda arenor som La Maestranza, klassad som den näst finaste i världen. Presidenten fattade dock beslutet för att ära tjuren ”Orgulllito”, från uppfödaren Garcigrande, samt inte minst för att utnyttja den som avelstjur.

”Orgullito” (Den lille stolte), en helsvart tjur, var den femte i ordningen att träda in i arenan i måndagens ”corrida”. Sevilla firar i dagarna sin Feria de Abril, under vilken det är fäktningar varje eftermiddag. Matadoren ”El Juli” hade fått tjuren på sin lott och han själv kunde inte tro sina ögon över tjurens sinne och hur den mötte upp mot manteln.

Efter en föreställning som väckte stående ovationer och publikens anspråk på att tjuren skulle skonas, tog presidenten det unika beslutet och beordrade skicka tillbaka ”Orguillto” till boxarna. Tjuren lämnade arenan till publikens jubel och efter att den vårdats för sina skador kommer han ägna resten av sitt liv åt att avla kalvar.