Regeringen har beordrat en granskning av de nuvarande lagarna, mot bakgrund av den kontroversiella domen i Pamplona där ett gäng på fem män tvingade en 18-årig kvinna till gruppsex i en port utan att domstolen befann det vara våldtäkt. Brottet klassades som sexuellt ofredande och de åtalade dömdes till nio års fängelse vardera, En av de tre domarna var dock oenig i domen och ville helt fria de åtalade, då han uppfattar av de videoupptagningar som gjorts att kvinnan ”njöt”.

Domen och inte minst den tredje domarens argument för att fria ungdomarna har lett till en våg av protester i hela landet. Justitieministern Rafael Catalá har samtidigt hamnat i hetluften efter att han öppet uppgivit att den kontroversielle domaren ”har personliga problem som alla inom justitieväsendet känner till och som borde ha hindrat honom från att ingå i domstolen”.

Granskningen som beställts av regeringen ska vara klar senast 15 juni och ligga till grund för en brådskande reform av brottsbalken. Mot bakgrund av de omfattande protesterna lovas att särskilt kvinnoorganisationer ska komma till tals i utformningen av den nya lagen om sexualbrott.