Demonstranterna bildade en mänsklig kedja för att sammanbinda de tre baskiska provinshuvudstäderna San Sebastián, Bilbao och Vitoria. Det skedde i en festlig anda och avslutades med uppläsningen av ett manifest, utanför regionalparlamentet i Vitoria. Där åberopas baskernas rätt att demokratiskt besluta om sin egen framtida status och eventuella självständighet.

Manifestationen organiserades av plattformen Gure Esku Dago, som på baskiska betyder ”Det ligger i våra händer”. Den stöddes av en rad organisationer och institutioner, inkluderat det i Baskien regerande nationalistpartiet PNV. Även framstående representanter för den katalanska separatismen närvarade.

Den baskiska separatismen har legat i dvala i åtskilliga år, men förefaller ha återuppstått som en konsekvens av att den baskiska terroristorganisationen ETA i början av maj bekräftade sin egen upplösning.