Experter av en rad skilda slag från flera olika länder har lagt ned sammanlagt 50 000 arbetstimmar för att ge Pórtico de la Gloria dess närmast ursprungliga skick. Det har bestått i att rengöra figurerna från sekler av smuts, så att originalfärgerna åter kommer till sin rätt. De ansvariga för restaurationen betonar att det inte tillförts ny färg, utan att det är originalen som återhämtats.

Arbetet har kostat 6,2 miljoner euro och har bekostats i sin helhet av stiftelsen Barrié.