Anläggningen väntas stå klar nästa år och kommer att skapa omkring 150 arbetstillfällen. Ryanair väntas inom kort köpa 380 nya flygmaskiner av Boeing och kommer därmed ha en flotta på sammanlagt 600 maskiner.

Sevilla är sedan flera år ledande inom flygtillverkning med fabriker både för CASA och Airbus Military.