Studien bär namnet ”Medios de comunicación y construcción europea: estudio sociocomunicativo de los residentes comunitarios en el sur de España y de Portugal” och leds av universitetsprofessorn i journalistik Juan Antonio García Galindo. Projektet utförs i samarbete med spanska Utbildningsdepartementet.

För att studien ska vara så komplett som möjligt behövs ett stort antal svar på en enkät som publicerats på flera språk på Internet. Sydkusten har kontaktats av UMA då de är särskilt intresserade av svar från den skandinaviska kolonin på Costa del Sol.

Du kan fylla i den anonyma enkäten, som finns på engelska, på följande adress:
https://docs.google.com