Affären innebär konkret att Axactor, som är specialiserade på att köpa skuldsatta fastighetsobjekt, köper 75 procent av aktierna i två av Unicajas fastighetsbolag som administrerar sammanlagt 4 000 fastigheter. Det handlar om fastigheter som skuldsatts och återtagits av banken.

Försäljningen stärker Unicaja kapitalmässigt, även om banken själv medger att det inte kommer ha någon direkt inverkan på årets resultat.