Det rör sig om platser i tre av butikens sektioner. Hälften är hos kundservice och de resterande posterna som montör samt kassabiträden.

Montörernas främsta uppgift är att installera kök och badrum i kunders hem. Bolaget erbjuder mer information om de lediga platserna på telefon 951 929 256.