Flera kommuner har tvingats tillämpa särskild insektsbekämpning, efter att en stor mängd larver lämnat sina bon i tätbebyggda områden. Det gäller exempelvis i området Benavista, i Benalmádena.

Processionslarverna skapar sina bon i pinjeträd och skadar allvarligt trädet. Den största faran är dock när larverna lämnar boet och tar sig ned på marken, där de går i långa tåg som givit dem dess namn. Larverna har hår som är ytterst giftiga och utgör en fara inte minst för barn och djur. Hundar kan avlida om de kommer i kontakt med en larv.