Tidningen Diario Sur citerar ett interpellationssvar från näringsdepartementet, på en fråga fråga Ciudadanos. Svaret väcker frågetecken både kring den nuvarande trafiken på sträckan och den planerade förlängningen till Marbella och Estepona.

Enligt näringsdepartementet är det omöjligt att ha tätare avgångar än var 20:e minut och restiden på 45 minuter mellan Fuengirola och Málaga är den kortaste möjliga, i dagsläget. Den främsta förklaringen är att en tredjedel av den 30 kilometer långa sträckan fortfarande består av enkelspår. Den tillåter sålunda ej två konvojer i vardera riktningen.

Enkelspåret utgör även ett hinder för en förlängning av det befintliga spåret västerut. Det stärker borgmästaren i Málaga Francisco de la Torre, som sedan tidigare åberopar en helt ny och parallell linje mellan Málaga och Marbella.