Den slutsatsen drar forskare vid Málagas universitet, som under sommaren gjort 35 olika prover längs hela Costa del Sol, från Manilva till Nerja. Kristall- och mineralexperter vid UMA har funnit att skummet, som populärt kallas för ”natas” (grädde), huvudsakligen består av lermineraler. I de flesta fall innehåller skummet inga mikroorganismer alls och i de fall det registrerats sådana är de i så låga mängder att de inte utgör någon hälsofara.

Skummet ser obehagligt ut och medföljs ibland av både skum och fettliknande vätskor. Detta har lett till teorier om att det skulle röra sig om utsläpp av bland annat rengöringsmedel. I själva verket är det ett resultat av vågornas inverkan på stränderna, som genom erosion spolar med sig mineraler ut i vattnet.