De som bett till högre makter om regn har fått svar. Vattenreservoarerna i Málagaprovinsen är ännu ej uppe i de nivåer som de låg på för ett år sedan, men situationen har förbättrats betydligt och ytterligare regn väntas under de närmaste dagarna.

På bara några dagar har vattentillgångarna stigit från 205 till 250 kubikhektar. Vid samma period förra året rymde dammarna 315 kubikhektar.